ТРИОЛИЦА

Дана 5.11.2023. на одржаној Скупштини УНМКС-а, усвојен је Правилник о раду новог Републичког такмичења у Србији, у области музичке уметности, под називом „Триолица“.

Саставни део Правилника су Пропозиције које јасно дефинишу дисциплине, категорије и жанрове.

На Скупштини су именовани координатори такмичења по општинама, односно окрузима у Србији, и њихова имена и мејл адресе се налазе у документу који следи. У случају да недостаје име координатора за одређену општину/округ, информације и пријаве упутити на мејл: unmks.takmicenje@gmail.com

***

Рок за пријаву учесника такмичења на општинском такмичењу је 25. март 2024. године.

Уз пријавни образац прилажу се нотни примери композиција, три копије.

***

Предвиђени темпо такмичења по етапама за школску 2023/24. годину је:

-школско такмичење до 22. марта

-општинско такмичење до 5. априла

-окружно такмичење до 26. априла

-републичко такмичење до 24. маја.